The 2nd International Conference on Research in Management and Technovation, 2021 – ICRMAT 2021

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản lý và ứng dụng công nghệ vào quản lý trong chuyển đổi số, đồng thời tạo môi trường trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế, phát triển hợp tác trong lĩnh vực quản lý và công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 2: NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 2021 (The 2nd International Conference on Research in Management and Technovation, 2021 – ICRMAT 2021).

Hội thảo ICRMAT được đánh giá là hội thảo khoa học có chất lượng cao về chuyên môn và được tổ chức chuyên nghiệp, thu hút được sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước.

ICRMAT 2021 sẽ diễn ra ngày 10,11/12/2021 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với một số chủ đề như: Quản trị nhân lực, Quản trị marketing, Công nghệ và quản lý vận hành, Quản trị tài chính, Quyết định kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Trách nhiệm xã hội và tinh thần doanh nhân...

Các bài viết được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo của tạp chí Annals of Computer Science and Information Systems, Poland (ISSN- 2300-5963). Đặc biệt, một số bài có chất lượng cao sẽ được lựa chọn đăng trên tạp chí La Revista Ingeniería Solidaria (ISSN: 1900-3102/ eISSN: 2357-6014) thuộc danh mục ISI.

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, NCS, HV, SV quan tâm tham dự Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu về Quản lý và Đổi mới công nghệ" _ ICRMAT 2021 (tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Thời gian: 8h00 ÷ 17h00, ngày 10/12/2021

Hình thức online và offline.

Zoom ID: 513 564 6862 _ Password: 122021

Zoom ID: 943 5068 3535 _ Password: 247763

Zoom ID: 997 3468 9605 _ Password: 259866

The 2nd International Conference on Research in Management and Technovation, 2021 – ICRMAT 2021

  • Thứ Tư, 08:53 08/12/2021

Tags: