Thông báo! Quyết định Công nhận sinh viên đủ điều kiện học chương trình dạy học trình độ đại học bằng tiếng Anh năm 2023

Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 1289/QĐ-ĐHCN Công nhận sinh viên đủ điều kiện học chương trình dạy học trình độ đại học bằng tiếng Anh năm 2023.

Xem thêm

Thông báo tuyển giảng viên cơ hữu

Khoa Quản lý kinh doanh - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đang tìm kiếm các ứng viên đầy nhiệt huyết và đam mê trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh và Marketing để gia nhập đội ngũ giảng dạy. Hãy trở thành một phần của chúng tôi và cùng nhau đóng góp vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng viên chức giảng dạy năm 2023

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm học 2022-2023, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức giảng dạy năm 2023

Xem thêm

Thành lập các lớp học phần trong học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 cho sinh viên ĐH các khóa

Hiệu trưởng Nhà trường quyết định thành lập các lớp học phần học kỳ 2 (2022 - 2023) cho sinh viên Đại học các khóa.

Xem thêm

TB: v/v mở, không mở các lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho Sinh viên ĐH các khóa

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2022-2023 và kế hoạch đào tạo của các lớp đại học; Căn cứ số lượng đăng ký học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023 của sinh viên đại học đến 9h00 ngày 26/08/2022; Hiệu trưởng thông báo về việc mở, không mở các lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học các khóa và phân công các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện một số công việc, chi tiết file đính kèm.

Xem thêm

Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 cho Sinh viên đại học các khóa

Nhà trường thông báo kế hoạch học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 cho Sinh viên đại học các khóa, chi tiết file đính kèm.

Xem thêm