Thông báo tuyển dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có thâm niên và nhiều ngành đào tạo phù hợp với môi trường làm việc trong ngành Ngân hàng. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp trải nghiệm công việc, tìm kiếm việc làm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Hàng Bài gửi tới Nhà trường thông tin tuyển dụng:

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên - Chi nhánh BITI'S Miền Bắc"

Do nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường khu vực 26 tỉnh khu vực phía Bắc và Trung tâm Chi nhánh kinh doanh Biti's Miền Bắc (tại Hà Nội), có nhu cầu tuyển dụng nhân sự

Xem thêm

Thông báo! Kế hoạch đào tạo từ 13/04 đến 19/04/2020

Căn cứ vào: (i) Kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020; (ii) Tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19. Khoa Quản lý kinh doanh tiến hành tổ chức hoạt động đào tạo, như sau:

Xem thêm

Thông báo! Kế hoạch đào tạo từ 06/04 đến 13/04/2020

Căn cứ vào: (i) Kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020; (ii) Tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19. Khoa Quản lý kinh doanh tiến hành tổ chức hoạt động đào tạo, như sau:

Xem thêm

Thông báo! Kế hoạch đào tạo từ 23/03 đến 05/04/2020

Căn cứ vào: (i) Kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020; (ii) Tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19. Khoa Quản lý kinh doanh tiến hành tổ chức hoạt động đào tạo, như sau:

Xem thêm

Thông báo! Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - Đợt 2 (11/2019)

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-ĐHCN ngày 18/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, như sau:

Xem thêm

Thông báo! V/v tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên học theo học chế tín chỉ đợt tháng 10 năm 2019

Căn cứ vào tiến độ đào tạo và kết quả học tập của sinh viên học theo học chế tín chỉ. Nhà trường thông báo cho sinh viên cao đẳng, đại học và liên thông lên trình độ đại học chính quy các khóa học theo học chế tín chỉ kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019, như sau:

Xem thêm

Thông báo! Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Quản lý kinh doanh

Ngày 04 tháng 01 năm 2010 Hiệu trưởng trường Đại học công nghiệp Hà Nội ra quyết định thành lập Khoa Quản lý kinh doanh và Khoa Kế toán - Kiểm toán trên cơ sở tách Khoa Kinh tế. Phát huy truyền thống đào tạo ngành Kinh tế tại trường Đại học công nghiệp Hà Nội, Khoa Quản lý kinh doanh và Khoa Kế toán – Kiểm toán xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khoa, như sau:

Xem thêm

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân của SV Đại học - Khóa 14 (2019 - 2023)

Từ 22/08 đến 28/08/2019, Nhà trường và Khoa Quản lý kinh doanh tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên Đại học - Khóa 14 nhập học năm 2019.

Xem thêm