Tập huấn kỹ năng viết CV, đối sách phỏng vấn vào các doanh nghiệp Nhật Bản

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Công ty Sekisho tổ chức chương trình "Hội thảo định hướng, tập huấn kỹ năng viết CV, đối sách phỏng vấn vào doanh nghiệp Nhật Bản" nhằm giới thiệu với sinh viên Đại học, Cao đẳng các ngành đào tạo trong trường.

Xem thêm

Thông báo! Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Công ty cổ phần Misa có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm, nội dung:

Xem thêm