Tọa đàm: “Kinh tế số Việt Nam: triển vọng và thách thức”

Hướng tới Lễ kỷ niệm 125 năm ngày truyền thống trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Khoa Quản lý kinh doanh lập kế hoạch Tọa đàm “Kinh tế số Việt Nam: triển vọng và thách thức”

Tọa đàm: “Kinh tế số Việt Nam: triển vọng và thách thức”

I. Mục đích, ý nghĩa

- Hướng tới Lễ kỷ niệm 125 năm ngày truyền thống trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Giúp giảng viên và sinh viên khoa Quản lý kinh doanh cập nhật những diễn biến thực tế về chuyển đổi số và nền kinh tế số trong giai đoạn hiện nay.

Khoa Quản lý kinh doanh lập kế hoạch Tọa đàm “Kinh tế số Việt Nam: triển vọng và thách thức”, cụ thể như sau:

II. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

1. Thời gian: thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà A11, trường ĐHCN HN.

3. Thành phần tham dự

- Ban tổ chức:

+ TS. Vũ Đình Khoa, Trưởng khoa Quản lý kinh doanh.

+ TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung, Phó trưởng khoa Quản lý kinh doanh.

+ TS. Bùi Thị Thu Loan, Trưởng bộ môn Tài chính - Ngân hàng.

+ TS. Ngô Văn Quang, Trưởng bộ môn Quản trị - Marketing.

+ TS. Đỗ Hải Hưng, Trưởng bộ môn Kinh tế đầu tư.

- Chuyên gia:

+ GS.TS Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế

+ TS. Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng chính phủ.

- Giảng viên khoa Quản lý kinh doanh

- Sinh viên đại học khóa 15, 16, 17 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị nhân lực, Marketing, Quản trị văn phòng, Kinh tế đầu tư, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

III. Nội dung chương trình

Thời gian

Nội dung

08h30 - 08h35

Giới thiệu Chương trình và đại biểu

08h35 - 08h45

Phát biểu khai mạc

08h45 - 09h30

Báo cáo 1: Kinh tế số Việt Nam: Triển vọng và thách thức

- GS.TS Trần Thọ Đạt

09h30 - 10h15

Báo cáo 2: Chuyển đổi số hướng tới Kinh tế số

- TS. Nguyễn Đức Kiên

10h15 - 11h15

Thảo luận

11h15 - 11h30

Phát biểu tổng kết và bế mạc

  • Thứ Tư, 10:24 25/10/2023

Tags: