Thông báo! V/v tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên học theo học chế tín chỉ đợt tháng 10 năm 2019

Căn cứ vào tiến độ đào tạo và kết quả học tập của sinh viên học theo học chế tín chỉ. Nhà trường thông báo cho sinh viên cao đẳng, đại học và liên thông lên trình độ đại học chính quy các khóa học theo học chế tín chỉ kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019, như sau:

Xem thêm

Thông báo! Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Quản lý kinh doanh

Ngày 04 tháng 01 năm 2010 Hiệu trưởng trường Đại học công nghiệp Hà Nội ra quyết định thành lập Khoa Quản lý kinh doanh và Khoa Kế toán - Kiểm toán trên cơ sở tách Khoa Kinh tế. Phát huy truyền thống đào tạo ngành Kinh tế tại trường Đại học công nghiệp Hà Nội, Khoa Quản lý kinh doanh và Khoa Kế toán – Kiểm toán xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khoa, như sau:

Xem thêm

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân của SV Đại học - Khóa 14 (2019 - 2023)

Từ 22/08 đến 28/08/2019, Nhà trường và Khoa Quản lý kinh doanh tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên Đại học - Khóa 14 nhập học năm 2019.

Xem thêm

Thông báo! Tuyển sinh: “Chương trình thực tập sinh 1 năm tại Nhật Bản” dành cho sinh viên Khoa Quản lý kinh doanh

Khoa Quản lý kinh doanh tiếp tục phối hợp với Công ty Đào tạo và Cung ứng nhân lực – HaUI (trực thuộc trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) tuyển thực tập sinh 1 năm tại Nhật Bản (dành cho sinh viên năm thứ 2,3,4).

Xem thêm

Thông báo! V/v Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đăng ký Học kỳ phụ năm học (2018-2019)

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Nhà trường thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên Đại học các khóa

Xem thêm

Thông báo! V/v tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên học theo học chế tín chỉ (04/2019)

Căn cứ tiến độ đào tạo và kết quả học tập của sinh viên học theo học chế tín chỉ. Nhà trường thông báo cho sinh viên cao đẳng, đại học và liên thông lên đại học chính quy các khóa học theo học chế tín chỉ kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2019.

Xem thêm

KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾP HK 2 (2018 - 2019) (đối với SV Đại học)

18/01/2019, Hội đồng Đào tạo Nhà trường đã tiến hành xét điều kiện học tiếp HK 2 (2018 - 2019) đối với sinh viên Đại học thuộc các ngành đào tạo, cụ thể:

Xem thêm

Cuộc thi "Thiết kế Logo Khoa Quản lý kinh doanh” và “Sinh viên với khoa Quản lý kinh doanh”

Nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa, khoa Quản lý kinh doanh tổ chức cuộc thi "Thiết kế Logo Khoa Quản lý kinh doanh, viết báo điện tử và xây dựng clip với chủ đề Sinh viên với khoa Quản lý kinh doanh”, kế hoạch cụ thể như sau:

Xem thêm