Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Quản lý kinh doanh năm học (2019 - 2020)

Ngày 19/09/2020, Khoa Quản lý kinh doanh đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động nhằm báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường và sự tham gia toàn thể viên chức, người lao động khoa Quản lý kinh doanh.

Hội nghị viên chức, người lao động được Khoa Quản lý kinh doanh tổ chức hàng năm nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ năm học cũ, đồng thời triển khai khai phương hướng, nhiệm vụ năm học mới trên cơ sở phát huy tính dân chủ trong quản lý.

Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Quản lý kinh doanh năm học (2019 - 2020)

Hình 1: TS. Vũ Đình Khoa - Trưởng khoa tổng kết năm học 2019-2020

Mở đầu chương trình, thay mặt đoàn Chủ tịch, TS. Vũ Đình Khoa - Trưởng Khoa Quản lý kinh doanh, đã tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 theo các nội dung: công tác quản lý và phân công lao động, công tác đào tạo, công tác bồi dưỡng chuyên môn, học thuật, công tác nghiên cứu khoa học và kết quả thi đua của tập thể Khoa trong năm học. Đồng thời, TS. Vũ Đình Khoa cũng trình bày dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 với các nhiệm vụ và mục tiêu trọng tâm về công tác phát triển đội ngũ, hoạt động đào tạo, hoạt động hợp tác doanh nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học. TS. Vũ Đình Khoa khẳng định, với sự điều hành, quản lý của lãnh đạo Nhà trường, sự đồng lòng của đội ngũ viên chức, người lao động, sự tin tưởng, ủng hộ của học viên, sinh viên trong Khoa, Khoa Quản lý kinh doanh đã và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung - Phó Trưởng khoa tóm tắt dự thảo Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Cũng tại Hội nghị, TS. Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa, tóm tắt dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường năm học 2020-2021.

Hội nghị thống nhất cao với bản báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Khoa và Nhà trường. Đồng thời, một số giải pháp trong quá trình thực hiện mục tiêu trọng tâm của Khoa và Nhà trường cũng đã được Hội nghị thảo luận sôi nổi, cụ thể như:

Tham luận “Giải pháp phát triển giảng dạy kết hợp” do TS. Ngô Văn Quang, thay mặt cho nhóm biên soạn, đã tổng kết những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng bài giảng điện tử và đề xuất giải pháp, khuyến nghị với Nhà trường, Khoa, Bộ môn và Nhóm biên soạn nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình xây dựng bài giảng điện tử, góp phần phát triển hoạt động đào tạo kết hợp của Khoa và Nhà trường.

Tham luận “Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành tại khoa Quản lý kinh doanh” do ThS. Trần Thị Hoa, thay mặt nhóm biện soạn, đã giúp toàn thể Hội nghị nhận diện được đặc điểm trong đào tạo thực hành của khối Kinh doanh và quản lý, tham luận cũng đã đề cập đề các vấn đề trong đào tạo thực hành tại Khoa hiện nay, đồng thời đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng tại Khoa QLKD.

Thay mặt cho Ban chấp hành Công đoàn Khoa, ThS. Bùi Thị Phương Hoa cũng đã tổng hợp các ý kiến góp ý của CB-VC trong Khoa về dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020-2021.

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thầy đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể CB-VC của Khoa trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đồng thời, thầy cũng đã có rất nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho tập thể Khoa trong các mặt hoạt động để Khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Quản lý kinh doanh năm học (2019 - 2020)

Hình 2: Toàn cảnh Hội nghị

Với sự thống nhất cao, 100% CB-VC trong Khoa đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020-2021. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Chủ nhiệm Khoa cùng quyết tâm và đồng lòng của tập thể CB-VC, Khoa Quản lý kinh doanh sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đề ra.

  • Thứ Năm, 18:45 24/09/2020

Tags: