Thông báo! Kế hoạch đào tạo từ 23/03 đến 05/04/2020

Căn cứ vào: (i) Kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020; (ii) Tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19. Khoa Quản lý kinh doanh tiến hành tổ chức hoạt động đào tạo, như sau:

1. Kế hoạch dạy học:

- Đối với sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp (ĐH – Khóa 11): giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận bằng hình thức trực tuyến tính từ 23/03/2020 (trước khi Nhà trường có thông báo hướng dẫn trực tiếp).

- Đối với sinh viên học thay thế khóa luận tốt nghiệp (ĐH – Khóa 11): giảng viên lấy danh sách sinh viên trên đại học điện tử (dhcnhn.vn), tổ chức lớp học trực tuyến theo tiến độ.

- Đối với sinh viên các lớp ĐH – Khóa 12, 13, 14: giảng viên thực hiện giảng dạy trực tuyến theo tiến độ.

2. Tổ chức thực hiện

- Giảng viên biên soạn bài giảng, học liệu điện tử gửi cho sinh viên, và hướng dẫn sinh viên học trực tuyến bằng các phần mềm: zoom, google classroom, Microsoft Team, zalo,…).

- Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

- Trưởng bộ môn kiểm tra, kiểm soát quá trình giảng viên giao học liệu điện tử, tổ chức giảng dạy trực tuyến.

Danh sách các lớp giảng dạy trực tuyến: /media/29/uffile-upload-no-title29623.xls

  • Chủ Nhật, 10:09 22/03/2020

Tags: