Thông báo! Quyết định Công nhận sinh viên đủ điều kiện học chương trình dạy học trình độ đại học bằng tiếng Anh năm 2023

Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 1289/QĐ-ĐHCN Công nhận sinh viên đủ điều kiện học chương trình dạy học trình độ đại học bằng tiếng Anh năm 2023.

  • Thứ Năm, 14:27 05/10/2023

Tags: