Thông báo! V/v tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên học theo học chế tín chỉ đợt tháng 10 năm 2019

Căn cứ vào tiến độ đào tạo và kết quả học tập của sinh viên học theo học chế tín chỉ. Nhà trường thông báo cho sinh viên cao đẳng, đại học và liên thông lên trình độ đại học chính quy các khóa học theo học chế tín chỉ kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019, như sau:

1. Thời gian: Thứ 5 (10/10/2019) (dự kiến).

2. Đối tượng: Sinh viên cao đẳng, đại học và liên thông lên trình độ đại học chính quy các khóa học theo học chế tín chỉ.

3. Yêu cầu sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp: Trước ngày 01/10/2019 kiểm tra kết quả học tập, thông tin cá nhân và các thông tin khác liên qua. Nếu có sai sót xem xét hướng dẫn kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp để thực hiện hoặc liên hệ với cố vấn học tập, giáo vụ khoa để được hướng dẫn và giải quyết.

Chi tiết xem: /media/29/uffile-upload-no-title29590.pdf

  • Thứ Năm, 08:42 29/08/2019

Tags: