Thông báo! Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - Đợt 2 (11/2019)

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-ĐHCN ngày 18/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, như sau:

1. Thời gian và hình thức đào tạo: Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian học: 1,5 năm

2. Môn thi tuyển sinh: Quản trị học; Quản trị sản xuất; Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

3. Thời gian tuyển sinh:

- Phát hành hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần.

- Nhận hồ sơ: 01/08 - 18/10/2019

- Học bổ sung kiến thức (nếu có): 06/09 - 17/10/2019

- Thi tuyển sinh: 09; 10/11/2019

4. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh:

Văn phòng Trung tâm đào tạo Sau đại học

Phòng 306 - Nhà A1 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Số 298, Đường Cầu Diễn, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Điện thoại: 02.437655121, máy lẻ: 7266 hoặc 7249

Chi tiết xem file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29592.pdf

  • Thứ Ba, 09:48 03/09/2019

Tags: