Ngành nghề đào tạo

Ngành Kinh tế đầu tư – Ngành học triển vọng

Ngành Kinh tế đầu tư: là ngành đào tạo người học trở thành những cử nhân kinh tế quản lý hoạt động đầu tư chuyên nghiệp; ngành học này cung cấp những kiến thức nền tảng về kinh tế, kiến thức chuyên sâu về kinh tế đầu tư.

Triển vọng

Mọi hoạt động kinh tế, từ góc độ doanh nghiệp đến góc độ nền kinh tế đều gắn liền với hoạt động đầu tư, vì vậy nhu cầu của xã hội về cử nhân Kinh tế đầu tư rất lớn. Những cử nhân ngành kinh tế đầu tư sẽ là nhân tố gánh vác trọng trách phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo lập tài sản làm giàu cho cá nhân và xã hội. Tương lai cho các cử ngành Kinh tế đầu tư vì thế luôn rộng mở và đầy triển vọng.

Trang bị năng lực của nhà đầu tư chuyên nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có đầy đủ năng lực thực hiện và quản lý tốt hoạt động đầu tư dù của cá nhân hay tổ chức, cụ thể như:

  • Phát hiện và lựa chọn cơ hội đầu tư tối ưu;
  • Xây dựng và đánh giá chiến lược, kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư; Huy động và phân bổ nguồn lực, tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động đầu tư;
  • Phân tích và tư vấn đầu tư, giám sát dự án, xúc tiến đầu tư;
  • Năng động, bản lĩnh, dám chấp nhận rủi ro và luôn nỗ lực đạt tới thành công. Nhận thức và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Ngành Kinh tế đầu tư – Ngành học triển vọng

Trường đại học Công nghiệp Hà Nội là lựa chọn hàng đầu.

Thấu hiểu nhà tuyển dụng – thấu hiểu người học, chương trình đào tạo Kinh tế đầu tư tại đại học Công nghiệp Hà Nội được thiết kế hội đủ những điều kiện ưu việt nhất cho bạn:

  • Chương trình đào tạo tiên tiến, có tính kế thừa phát triển các chương trình của các trường đại học hàng đầu trên thế giới.
  • Môi trường học tập năng động, sáng tạo: Cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu tại Việt Nam; 100% giảng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo tại các trường danh tiếng tại Việt Nam, Pháp, Anh,…Có nhiều giảng viên là nhà đầu tư, doanh nhân nhiều năm kinh nghiệm.
  • Cơ hội trải nghiệm phong phú: Với hơn 2.000 doanh nghiệp đang kết nối với Nhà trường, cơ hội được trải nghiệm thực tế cho sinh viên tại các doanh nghiệp thực sự phong phú. Người học được tự mình trải nghiệm các dự án, các hoạt động đầu tư, các buổi tọa đàm doanh nghiệp để tôi luyện phẩm chất và năng lực nghề nghiệp.
  • Cơ hội nghiên cứu và phát triển cá nhân: Khoa Quản lý kinh doanh, trường ĐHCNHN có nhiều hoạt động thường niên trong các chuỗi các hoạt động hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho sinh viên Kinh tế đầu tư như: Cuộc thi nghiên cứu khoa học, SV và ý tưởng khởi nghiệp, vua bán hàng, tọa đàm đầu tư, hùng biện chữ tâm trong kinh doanh,… phát triển khả năng tự hoàn thiện cả trong khi học và sau khi tốt nghiệp.

Cơ hội việc làm rộng mở

Là cử nhân Kinh tế đầu tư đại học công nghiệp Hà Nội, cơ hội việc sẽ làm rộng mở, bạn sẽ đảm nhận nhiều vị trí việc làm khác nhau để phát triển nghề nghiệp, sự thăng tiến mạnh mẽ.

Ngành Kinh tế đầu tư – Ngành học triển vọng

Trở thành cử nhân Kinh tế đầu tư, đại học Công nghiệp Hà Nội chắc chắn sẽ là một lựa chọn sáng suốt cho tương lai.