Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng, đại học và liên thông lên trình độ đại học, đợt tháng 6 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 06 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công nhận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng, đại học và liên thông lên trình độ đại học đợt tháng 06/2019.

1. Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2019: /media/29/uffile-upload-no-title29586.pdf

2. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp ngành: Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng: /media/29/uffile-upload-no-title29587.xls

  • Thứ Sáu, 20:59 21/06/2019

Tags: