Tuyển dụng giám sát sản xuất và giám sát kinh doanh Công ty Suntory Pepsico Việt Nam

 Làm thế nào để định hướng nghề nghiệp cho bản thân?  Tìm hiểu về công ty Suntory Pepsico Việt Nam  Tìm hiểu về chương trình Giám Sát Tài năng 2020 – Lộ trình và Quyền lợi  Giao lưu trực tiếp với các anh chị GET/GST khoá trước để hiểu & tự tin ứng tuyển.

Chương Trình Tuyển Dụng Giám Sát Sản Xuất Tài Năng & Giám Sát Kinh Doanh Tài Năng 2020 Của Của Công Ty Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam dành cho sinh viên mới tốt nghiệp.

Thời gian: 14:00 - 16:30 ngày 08/05/2020

Hình thức: Online thông qua platform Microsoft Teams. Link sẽ được gửi cho những sinh viên đăng ký thành công

Link đăng ký: http://tiny.cc/no1coz

Chi tiết: /media/29/uffile-upload-no-title29628.doc

  • Thứ Ba, 13:20 05/05/2020

Tags: