Thông báo tuyển dụng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu hồ sơ đối với kỳ thi tuyển công chức loại C (ngạch chuyên viên) vào làm việc tại 9 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và một số đơn vị tại NHNN Trung ương năm 2019 - 2020 (cụm 2).

Thời gian- 16/03/2020

  • Thứ Ba, 08:38 10/03/2020

Tags: