Thông báo tuyển dụng nhân sự của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) là đơn vị sản xuất xi măng, sản xuất đá, than và kinh doanh đầu tư dự án cơ sở hạ tầng,.... Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh ngày càng mở rộng, Công ty có nhu cầu tuyển dụng đội ngũ nhân sự, cụ thể:

  • Thứ Hai, 16:52 12/07/2021

Tags: