Khảo sát ý kiến cựu sinh viên Khoa Quản lý kinh doanh

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa Quản lý kinh doanh tiến hành thu thập ý kiến phản hồi của cựu sinh viên về quá trình đào tạo. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được câu trả lời khách quan, bằng cách đánh dấu vào những ô phù hợp. Chúng tôi cam kết tất cả thông tin trong phiếu khảo sát sẽ chỉ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu, không dùng vào bất cứ việc gì khác có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến người trả lời.

Cựu sinh viên đăng nhập vào link sau để trả lời khảo sát:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyQf92DUijacdNNw0zKs1oiOhk7oztXNkHxLXVB-2wDbE2Ng/viewform?gidzl=AbRm1HHGbIWiGVO64KYH92vEz0OAG9GfCnxpKmv7b2fcIg09LKB4Apr9eG02GCegEHgW0cCAFr8R4LsQBm

Xin chân thành cảm ơn!

  • Thứ Bảy, 22:19 14/12/2019

Tags: