Giảng viên bộ môn Quản trị Marketing trải nghiệm thực tế về hoạt động Marketing trong doanh nghiệp

Hướng tới thực hiện mục tiêu gắn giảng dạy lý thuyết với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngày 06/06/2018, giảng viên bộ môn Quản trị Marketing đã tiến hành thăm quan thực tế tại Công ty TNHH Nehob Việt Nam.

Xem thêm

Thực tế doanh nghiệp - Thắp sáng ngọn lửa khởi nghiệp

Ngày 30/05/2018, theo kế hoạch của khoa và Nhà trường, 12 giảng viên bộ môn Tài chính doanh nghiệp tiến hành thăm quan, thực tế tại doanh Công ty Tân Hoàng Long, nhằm tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là về hoạt động quản trị tài chính của doanh nghiệp. Những kiến thức thực tế, sẽ giúp ích cho giáo viên trong quá trình giảng dạy sinh viên.

Xem thêm

Đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản lý kinh doanh lần thứ 6 (2017 – 2018).

Sáng ngày 20/03/2018, tại Phòng Hội thảo (Tầng 2 - A11) dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo khoa Quản lý kinh doanh, Liên chi đoàn khoa Quản lý kinh doan tổ chức chấm trung khảo cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 6” năm học 2017-2018.

Xem thêm

Hội nghị Khoa học Haui lần thứ II (2018)

Thứ 7 (05/05/2018) tại Phòng hội thảo (Tầng 2 - A11), 6 bài báo khoa học được các tác giả đại diện cho 18 công trình nghiên cứu về kinh tế - xã hội trình bày bày trước Hội nghị.

Xem thêm

Phân công giảng viên hướng dẫn ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh - Vòng 2

Ban Tổ chức chức cuộc thi "Sinh viên và ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh" sau khi chấm thi vòng 1 đã quyết định 14 ý tưởng được vào Vòng 2. Ban tổ chức tiến hành phân công giáo viên hướng dẫn và lập kế hoạch bồi dưỡng các nhóm tham gia vòng 2.

Xem thêm

Đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản lý kinh doanh lần thứ 5 (2016 – 2017).

Sáng ngày 15/03/2017, dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo khoa Quản lý kinh doanh, Liên chi đoàn khoa Quản lý kinh doan tổ chức chấm trung khảo cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 5” năm học 2016-2017.

Xem thêm

Kết quả nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2015-2016 của sinh viên khoa QLKD

Ngày 16/05/2016, tại phòng Hội thảo tầng 2 nhà A11, Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015-2016 của sinh viên Khoa Quản lý kinh doanh và Khoa Du lịch. Trong buổi nghiệm thu, 8 nhóm sinh viên khoa QLKD đã bảo vệ thành công công trình nghiên cứu của mình.

Xem thêm

Hội thảo khoa học Quốc gia: “Phương pháp dạy học hiệu quả đối với ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng”

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, thực hiện nhiệm vụ khoa học năm học 2015-2016. Ngày 22/4/2016, tại phòng hội thảo tầng 2 - Nhà A7, khoa Quản lý kinh doanh, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phương pháp dạy học hiệu quả đối với ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính - ngân hàng”.

Xem thêm

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học do giảng viên Khoa Quản lý kinh doanh thực hiện (2010 - 2015).

Giai đoạn (2010 - 2015), giảng viên khoa Quản lý kinh doanh đã thực hiện thành công 7 đề tài nghiên cứu cấp trường, và tham gia các đề tài cấp Bộ, Nhà nước.

Xem thêm